Het bestrijden van onkruid en ongedierte

Boomkwekerij E. de Jong is hard bezig om te verduurzamen in de bestrijding van onkruid en ongedierte. Waar voorheen vaak gespoten werd met diverse bestrijdingsmiddelen, wordt er nu gekozen voor milieuvriendelijke en duurzame oplossingen.

Grasbanen

Door op al onze percelen grasbanen te zaaien, is de onkruid druk veel minder dan voorheen. Daarnaast werken we sinds kort met een onkruidwieder die het onkruid tussen de bomen weg haalt.

Bloemen & insectenhuisjes

Sinds dit jaar hebben we ook in de kluitbanen bloemenmengsels gezaaid. Dit om vele insecten op onze kwekerij te krijgen zodat zij weer de luizen uit de bomen kunnen opeten. Ook staan er op onze percelen diverse insectenhuisjes om zo de biodiversiteit te verhogen.